Eikremsfeltet.

Hallo alle klatrefolka

🙂

Her kjem litt kjekk kveldslesnad:Vi har tidlegare posta noko info om felt vi vil fokusere på framover, bl. a. Eikremsfeltet.-eit fint felt med mykje berg og småhamrar midt mellom Ørsta og Volda. Skogen rundt steinane har vore mykje brukt av barnefamiliar i fleire år, med bålplass og trolsk stemning. Ei trygg leikegrind både for store og små

👌

Fleire har i seinere tid reagert på «ferske» steinar som ligg velta inn i skogen og opp mot treleggane, som om det har rasa tilfeldig ned frå fjellet. Det er altså ikkje tilfelle. Dette er steinar som har vorte tekne under dugnad. Etter forrige dugnad stod der att ein stein, kilt mellom to tred. Denne er no tatt hand om og lagt i bakken. Eit fint lite judokast, som tok sine timar å utføre

😏

Vi merkar området når vi har dugnad der, så ein ikkje går uoppmerksom inn i ei krigssone

😬
😅

De skal m. a. o få sleppe å tru at steinane har rasa ut og at det er farleg å vere der

😉

Vi håper likevel at når vi kan køyre dugnad att, kjem du med smil om munnen og arbeidslyst frå ein annan galaxe og tek i eit tak

💪

Kanskje vi saman kan dugnadere litt for å få det til å vere ei leikegrind også for komande generasjonar av klatrarar, store og små

🙏

Vi håper dette feltet kan bli eit felt med ruter frå det fjørlette, til det meir tunge slaget, men med vekt på «nybyrjar-venleg». Legg ved to bilete frå gårdagens nedlegging av ein stein som enkelte tidlegare har reagert på..

Tekst: Sindre Dimmen.

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Nye ruter Hide / Blåfjell & litt meir

Eg har laga ein god del nye ruter her etter Tommy-føraren kom ut. Dei er dokumenterte i nett-verktøyet til Tommy og han let oss legge ut screenshots derifrå. Takk til Tommy!

Blåfjell venstre

‘På sida’ og ‘Tyren’ FFB 2.5.20’. ‘Kort’ og ‘Lang’ FFB 27.4.20. «Varm november’ (medium cam 3.tl), ‘Kald oktober’ FFB mars ‘19. ‘Hidsneset’ FB mars ‘19. ‘Villsau’ og ‘Bonden’ FFB april ‘19. ‘Svinøy fyr’ ligg thf pillaren thf biletet; 6+, 25m, FFB april ‘19. Takk til Bjørn Bergsvik, Øystein Dahl, Henning Langeland, Tobias Hatløy og Jonas Østrem som har vore med på FB og FFB.

1 Muren, 2 Gjøneset, 3 Gjømannen

PS1 Gjøneset har no 3 ferdige ruter; ‘Venstre’ (5-), ‘Midt på’ (6-) og ’Høgre’ (6+) – FFB ToreL. Potensiale for ca 10 ruter til; mest lette (<=5), men nokre middels (>5) og harde (>6) også. Dette er ein framifrå plass for nye mekkarar – ta kontakt. Ein går opp frå sydsida langs gamle telestolpar.

Gjøneset

PS2 På veg til Gjøneset går ein under Gjømannen; den store, lyse hammaren opp i fjellsida. Enklaste veg opp er å gå thf stolpen og opp den grøne bakken til eit sva med fast tau. Så er det å baske seg opp bratt gras mot venstre. Stort potensiale, men strevsom anmarsj. https://sunnmorsk-klatreklubb.no/ymse/nytt-fra-ytre/

Gjømannen med anmarsj

PS3 Haukelandsnibba innom Syvdsneset har ein 250m loddrett vestvegg. Fargen på fjellet og telefoto verkar svært lovande. Introveggen (2 tl) kan gå med naturleg sikring, men vidare (3-4 tl) vert mix. Vert jobb frå midten av mai – ta kontakt.

Haukelandsnibba F Øystein Dahl

PS4 På Kopphammaren i Norangdal er der nokre snufester og bb med kjettingforlengar som må renoverast. Trur det er lurt å kome i gong før knotten kjem i juli. Tommi Rati koordinerer her.

Kopphammaren

PS5 Jakta har ein imponerande vegg mot nordvest. Leif Roar Strand viser den i all sin velde på ‘rundskuer.no’. Ein sjeldan gong på seinsommar er der mulige forhold. Frå toppen av Slogen ser ein veggen i profil. Vegghøgde kan vere 5-600m. Frå biletet ser eg 2 liner; nordvestryggen (blå strek) og norvestveggen (raud). Eg har ingen konkrete planar for veggen, men ein tur opp for å vurdere kan det verte.

Jakta frå nordvest, f L R Strand

Lagt inn i Ymse | 2 innspel

Vinnar av bildekonkurransen


Vinnar av «Beste bilde» i nettkonkurransen vår blei er Stig J. Helset

På bildet ser vi Åsmund Vaage, Jon Hjorthaug å Stig på Toppen av Mont Blanc (4808moh) 17. august. 2013.

Vi gratulerer Stig Helset med Merolius hangboard + ei flaske flytekalk frå Black Diamond.

————-
25 deltakarar var med i vår bildekonkurranse denne gongen.
Bilder fra inn og utland vart sendt inn, både frå buldre-og klatreturar.

Kjekt og sjå alle bidrag som kom inn. Dei er det forøvreg mulig og sjå i ein slideshow video som du kan finne ved og klikke herhttps://www.facebook.com/1406312919660231/posts/2411447602480086/?vh=e&d=n.

Så har vi også trekt tilfeldige vinnarar av eit hangboard og ein klatrehjelm.

Alle som deltok vart lista opp med nummerering, så vart det brukt ein «random number generator» app til og finne vinnarane.

Første tal som dukka opp var 10 og der var det Geir Blaalid som var inne og sikra seg 2. premien. Hangboard frå Sport 1 Ørsta AS. Vi gratulerer!

På trekning nr. 2 kom talet 15 opp og der sto det Morten Fonseca. Han vinn ein Black Diamond klatrehjelm frå Sport 1 Ørsta. Gratulerer!

Då gjenstår det berre og takke for alle bidrag og så få de ha ei riktig så fin helg!

Salut!Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Buldrefelt, klatrefelt og litt historie

Vi har fått mange nye medlemmer det siste året. Mange av desse har funne klatrefelta våre rundt om, ved hjelp av bøker eller såkalla «førerar». Men klubben har også pussa fram mykje god buldring. Er ein ikkje lokalkjend,vil det vere vanskeleg å finne dei ulike buldera. Mange av dei ligg på appen «27crags», men også her vil det vere vanskeleg,ettersom mange av dei er lagt inn heilt feil. Td er den groveste feilen 2mil unna der bulderet faktisk er. Å lage ein førar i bokformat var lenge planen. Dette skrinla vi for nærare 8år sidan. Vi vil i tida no framover(etter koronaen har roa seg) ta fatt på dei allereide godt etablerte buldrefelta, for å finpusse desse og lage dei overkommelege også for klubbens nye medlemmer. To av desse felta er ved Aurstad camping og det andre ved Eikrem. Sistnemnde,vart pussa fram i 2013, som buldrefelt, men allereide på 70-talet vart det klatra tau her. Vi vil få bolta opp fleire linjer og gjere dette til eit familievennleg klatrefelt.
Vi vil fortsette med å bruke appen 27crags,men prøve å rydde i rotet. I tillegg vil vi prøve å etablere ein nettbasert førar,der ein lettare kan redigere og legge inn nye ruter, etterkvart som desse dukkar opp.
Det vi treng, er hjelp til å rydde, hjelp til å pusse mose og lav, få rydda landingsplassane og få buldrefelta våre «ut» til medlemmane våre. Det siste er enklast om De er med ut og kanskje kan pusse fram eigne problem😉
Klubben har to buldrematter/crashpads til utlån, men sport 1, har også teke inn slike i butikken. Vi håpar på eit meir levande klatremiljø og at fleire finn vegen ut, om det er i klatreselen eller med crashpaden på ryggen.

Så når denne vanskeleg tida er over ,håper vi at du tek turen ut, saman med oss og gjer dei lokale klatrefelta til «ditt felt» også:-) Vel møtt – Styret, tekst Sindre Dimmen.

Foto: Thomas Riis, fra Eikrem i 2018
Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Nettkonkurranse


Klatrehallen i Ørsta har no vore stengd i tre veker grunna Covid-19.
Dette skapar utfordringar for alle oss i klatreklubben som ikkje får trene eller ulyste oss med det vi likar best, KLATRE.

Neste veke er det er det påske, men før den tid kjem set vi i gong ein aldri så liten bildekonkurranse for våre medlemmar av SKK her på nett, i god Koronavirus stil.

Vi ønske og dele ut tøffe premier frå Sport1 Ørsta til heldige vinnerar av vår bildekonkurranse, så her er det berre for alle og delta!

Tema for konkurransen er som følger;

Vi ønske og motta eit bilde av din vennegjeng på klatretur saman.
På klatrefeltet, til fjells eller i utlandet. Det er ikkje satt noko tidsperiode for når dette fann stad, så det kan like gjerne være for 20 år sidan som for 20 dagar sidan!
Klatring er ein sosial og kjekk aktivitet som både inspirerer og tek vare på sine medlemmar.

Send inn dine forslag til oss på
E-post: «kontakt@sunnmorsk-klatreklubb.no»
Merk E-post med «Bildekonkurranse 2020»
Fortel oss kva som foregår på bilde og
Avslutt med «Navn og nummer» på fotograf.
Oppmodar alle til og delta, gammal som ny, i klubben.

  1. Premie – «Beste bilde» får Fingerboard + 1 tube flytekalk frå Sport 1 Ørsta
  2. Premie – Tilfeldig trekning av fingerboard frå Sport1 Ørsta
  3. Premie – Tilfeldig trekning av Black Diamond klatrehjelm frå Sport 1 Ørsta

Konkurransen avsluttast onsdag neste veke den 8.4.2020. klokka 21.00

Alle som deltek i vår bildekonkurranse vil komme med i ein slideshow-video som vi legg ut på våre kanalar i etterkant av konkurransen.

Lykke til!!

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel