Rapportering av dårlige boltar

Tommi Räty er bolteansvarlig i SKK og ser du noke i felta våre som ikkje er som det skal, rustne blotar, dårlige hengarar, dårlig toppfeste, gamle tau etc. må du rapportere det til han på

E-post: tommi.raty@gmail.com

Telefon: 94204658