SKK-styret

Booking: sunnmorskklatreklubb10@gmail.com
Merk mail med: Leie av vakt

E-post Sunnmørsk klatreklubb: kontakt@sunnmorsk-klatreklubb.no

  1. Styret i SKK 2019/2020
Namn Verv Mobilnummer Mail Periode
Thomas Riis Leiar 90873572 Thomasriis2@gmail.com  2018-2020
Øystein Dahl Nestleiar  93810239 flotre.jobb@gmail.com  2018-2020
Trygve Hamre Kasserar   trygve.hamre@gmail.com  2018-2020
Stig Petter Driveklepp Styremedlem 90867321 stigpetter@gmail.com  2018-2020
Sindre Dimmen Driftsansvarleg Klatrehallen i Ørsta 99696853 sindredimmen@yahoo.com  2018-2020
Erlend Indrearne Kurs og Webansvarlig 90049095 erlendindrearne@gmail.com  2019-2021
Fred Somby Medlemsansvarlig    fred.ingar@gmail.com  2017-2019
Raymond Welle Bookingansvarlig      2019-2021
         
Sigrid Thane Vara   sigrid.thane@gmail.com 2019-2021