Konkurransedebut og klubbtur for Ungdomsgruppa SKK

Ungsomsgruppa SKK er eit nyleg oppstarta tilbod i Sunnmørsk Klatreklubb som er komen til for å dyrke interesse for klatring mellom barn og unge i klubben. Per dags dato er det 9 elevar og ein trenar ( Øystein Dahl ) som dannar gruppa med god hjelp frå foreldre til å sikre under treningane. På sikt ynskjer me å utvide tilbodet med enno ei gruppe. Men for å få til dette treng me trenarar som har lyst å jobbe og motivere barn til å halde på med klatring. Ungdomsgruppa har til no hatt 6 treningar med fast opplegg kvar måndag frå kl 18-20.

Godt resultat
Førre fredag var det Ålesundsmeisterskap i klatring i Buldrehallen der Sondre, Peter og Sina frå Ungdomsgruppa stilte opp for å konkurrere i sin første konkurranse for Ungdomsgruppa.
Sina kom på ein solid 3. plass i si klasse, med 10 uttoppingar. Sondre kom på 5. plass med 10 uttoppingar og Peter hamna på 6. plass med 11 uttoppingar etter at han måtte ha nokre ekstra forsøk på nokre av buldrera. Foreldre, trenar og deltakarar var godt nøgde med debuten!

MOLDEVEGGEN

I helga var gruppa på sin fyste tur. Me hyra inn minibuss og vende snuten mot Molde der me skulle besøkje Moldeveggen, eit klatresenter som har tauvegg i 2 etasjer, buldring, 4 Auto belay og eige treningsområde med mellom anna moodboard, treningsvegg og campuslister.

I reisefylgjet var det 10 born, 6 foreldere og ein trenar.
Me reiste frå Ørstahallen laurdag morgon kl. 08.
Då me var framkomne var det fritt fram. Dei fleste starta med buldring medan enkelte gjekk rett på tau. Sina utpeika seg sterkt i hovudveggen då ho gjekk ein bratt 6 + i storhenget i på topptau utan kvil.
Alle var entusiastiske for å prøve ein ny vegg dei ikkje hadde vore i før, og gjorde ein kjempejobb denne dagen. Klokka 3 pakka vi saman og tok turen til ein lokal pizzarestaurant i Molde By.
På bussturen heim var ungdomen ikkje blyge med å nytte mikrofonen fremst i bussen for å underhalde alle passasjerane med song og diverse andre lydeffekter.

Bussen var også utstyrt med TV skjerm, så Istid 5 fekk rulle og gå på vegen heim. Alt i alt vart dette ein kjempesuksess og noke vi håper å gjere fleire gongar.

Alle som måtte ynskje å vere med i Ungdomsgruppa må sende e-post til barnegruppaskk@gmail.com. Men merk dykk at dette er eit nytt tilbod me prøver ut, så det er ingen garanti for å få plass i næraste framtid.

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Gjøneset – ein destinasjon

På sydsida av Gjerdsvika stikk Gjøneset rett vest mot Svinøya. På nordsida av neset ligg det gamle feltet Muren, men her er ofte rått og nesten alltid sollaust. 100 m opp til høgre for Muren på Gjønesaksla, ligg eit 50m * 50m sva. Det er berre å følge telefonstolpane frå Muren eller den store avkøyringa 150m sydom neset mot Haugsbygda.

Gjønesaksla.
Gjønesaksla

Eg har laga 2 ruter her; begge startar på svaet thf stolpen (1. bilete). Den eine går tv opp til høgredelen av det store overhenget, så skrått th til stand på nasen (30m, 5+, mix). Den andre går parallelt med stolpen (tvf tauet 2. bilete) og opp nasen til same stand (25m, 6-). Har topptaua høgrekanten av nasen (rett under høgre tauet 2. bilete), men dette, og lenger th, er 7-aktig. Har klatra opp venstredelen av svaet også (venstre tauet) – litt meir liggande og lettare her (4- og 5-aktig). Vil tru her er plass til 4-5 ruter på 20m. Frå stand i venstrekant av overhenget, kan ein lage 2-3 ruter på toppsvaet også.

Fjelltypen er teksturert og svaaktig; den liknar litt på hovudsvaet på Blåfjellet. Berget er kompakt med nokre diskontinuerlege riss her og der. Attraksjonen her er at rutene vert lette til moderat vanskelege, ligg mot vestsola og det er flatt og barnevennleg der oppe.

Rett nedom svaet er ein minivegg (10-12m) som kan få 5-7 vanskelege ruter

Lisjeveggen på Gjønes

150m til høgre og litt lenger opp i høgda, ligg Ljømannen omtala før. https://sunnmorsk-klatreklubb.no/ymse/nytt-fra-ytre/

Ljømannen
Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Styrkeavdeling i Ørstahallen

Endelig er det formelle på plass, og montering av styrkeavdelinga tek til i starten på November. Det som er planlagt er: moonvegg , campusvegg med forskjellig dimensjon på lister og diverse andre treningsfasiliteter. På gulvet blir det tjukkas samme som i buldreavdelinga. Moonveggen vil bli mulig å justere i hellingsgrad, so flest mogleg vil ha utbytte av den. Til montering er det norske firmaet Tjelmeland hyret inn. Dei har lang erfaring med klatre relatert konstruksjon.

So snart er det berre å ta fatt på styrketreninga!

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Reel Rock 14 til Ivar Aasen Tunet

Torsdag 24. oktober er det på ny duka for storslått filmframsyning i klatreklubbens regi. Denne gongen på Ivar Aasen tunet.

Dørene opnar 18:00 å framsyninga startar 18:30. Inngong for vaksne er 150kr og 100kr for born.

Om du ynskjer å kjøpe noko å drikke i cafèen kjem det til å vere mogeligheit for dette både før, under og etter filmframsyninga.

Litt om filmane som skal visast (ENG);

«In The High Road (19 min), the powerful and bold Nina Williams tests herself on some of the highest, most difficult boulder problems ever climbed. In United States of Joe’s (22 min) climbers collide with a conservative coal mining community in rural Utah, to surprising results. And in The Nose Speed Record (55 min), legends Tommy Caldwell and Alex Honnold battle Yosemite dirtbags Jim Reynolds and Brad Gobright in climbing’s most high stakes race.»

Trailer, klikk her.

Vi sjåast på Ivar Aasen tunet 24. oktober!

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Retrosekk

Eg tok til å klatre medan det enno var mulig å få seg ein klatresekk av seilduk, skinn, lær og metallspenner. Det varte ikkje lenge – og no er det berre nylon og high tech kvar ein snur seg.

I mitt nye liv som halvpensjonist på eit småbruk, har eg hatt tid til å rette opp denne mangelen. No vert det laga retrosekkar i kjellaren inspirert av det Karrimor, la Fuma m.fl laga fram til 60-talet. Det har vore litt prøving og feiling, men no har eg tre typar som er ganske velprøvde og gjennomtenkte.

Produksjonen går litt i rykk og napp – planen er å ligge svakt framom etterspurnad. Så – vil du ha ein ‘custom’ retrosekk er det berre å ta kontakt!

Retrosekk rygg
Retrosekk front

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel