Minne over Iver Gjelstenli

Min gode ven og klatrekompis gjennom mange 10-år, Iver Gjelstenli, gjekk ut av tida 25.6.20. Her kjem oversikt over nokre hendingar i Iver sitt klatreliv, og nokre tankar om Iver sitt bidrag til norsk klatrekultur.

Berner Oberland ‘10. Foto K Sørensen

Iver gjekk bre- og klatrekurs i regi av DNT og vart raskt ein del av klatremiljøet i Molde når han flytta dit tidleg ‘70-tal. 

Romsdalsklatrarane var ein mangslungen gjeng. Nokre veteranar frå Randers-Heen tida klatra enno. Oskar Mork var inspirert av arbeidarklasseklatrarane frå Peak District. Lars Stendal kom sentralt frå Tindegruppa NTH. Så var der nokre tenåringrar frå ‘Nes som saug til seg alt som nytt var! Denne mixen – og stor toleranse – var ein kreativ smeltedigel som førte til mykje klatreglede! Eg kom til Molde i ‘78, tok kontakt med Iver og vart virvla inn i både klatring og kvardagsliv.

‘75 – ‘85 er nok gullalderen for tradklatring i Julsundet. Det kuliminerte med at eg og Iver laga første Julsundføraren. Mykje tidkrevande pirkearbeid å lage førar den gongen. For meg vart det første og siste bok. Men for Iver var dette starten på eit litterært virke; bøker, artiklar og reportasjar.

Ein annan arena rundt ‘80 var Klauva. Iver og Hans Christian Doseth var pådrivarar her. Mange år seinare vart Iver (og eg) involvert i ei hending med høg mediadekning der. Okkensom; på Klauva var Iver på heimebane!

Dei unge på ‘Nes herja rundt på Mjelva, Norafjell, Hornaksla, Trollveggen og Mongejura desse åra. Her var Iver ingen pådrivar, men hjarteleg til stades og ofte invitert.

Iver sine alpine ambisjonar vert kraftig korrigert når det viser seg han ikkje tåler dei store høgder så godt. Han var med til Trango i ‘84 for å gå ei lettare rute med Ragnhild Amundsen og Håvard Nesheim. Dei må avbryte når Iver vert dårleg. Vel heime får dei vite at Hans Chr og Finn Dæhli kjem til topps, men forulykkar på veg ned. Eit knusande tap.

Iver held fram med is- og vinterklatring i heimefjella. Det er særleg i Eresfjord han er aktiv i lag med Bjørn M Øverås, men også rundt Molde.

Det er etter ein tur til Berner Oberland i ‘87 Iver finn den type klatring som skal definere han som klatrar meir enn noko anna: klatring ‘innenfor den menneskelige yteevne’ på lange sva med gode sikringar. Heile nordsida av Eresfjord frå Utkleiva til småbåthamna er Iverland!

Ein annan arena Iver har vore med å sette på klatrekartet, er Molladalen. Vi var der eit utal gongar mellom ‘80 og ‘10, og kvar gong vart det nye ruter. Pinsa ‘84 vil alltid stå fram i eit spesielt lys. Veret var strålande – vi hadde lokka med oss Arne og Bodil Heen, Hans Chr, Ragnhild med fleire. 3 nye stjerneruter på 3 dagar: ‘Smørballa’, ‘Mohns pinakkel S’, ‘Randerspillaren S’.

Smørballa ‘84. Foto TL

Ein siste viktig arena for Iver var dei store ørkenane. Eg er enno litt usikker på kvar dette starta. Axel Jensen ‘Ikaros’ er ganske sikkert ein inspirasjon, likeeins ‘Til topps i Sahara’ (Halvorsen B). Mulig at ørken vart erstatning for dei høge toppane han ikkje kunne nå? Det vart fleire turar til aHoggar i Algerie, Wadi Rum, Sinai og Marokko. I ørkenen må ein vise tolmod, og det er lett å stille store spørsmål!

Vel – dette var mannen sine gjerningar. Om mannen sjøl vil eg seie dette: vitelysten, raus, ustoppeleg og til stades. Ein sann opplysningstidsmann som sette sivilisert ordskifte og personleg integritet høgt. Han var lite imponert over korleis klatrarar oppfører seg på når det kjem til konflikt, men han slutta aldri å invitere til dialog og kome med konstruktive forslag til løysing.

Julsundet ‘20. Foto S Kringstad

Egoistisk? Sjølsagt! Ein får ikkje til så mykje utan å vere det. Men ikkje verre enn han fekk 7 barn med same dame, og at desse står samla tilbake og kjenner tomromet der Iver var. 

Fred over Iver sitt minne!

Lagt inn i Ymse | 1 innspel

Roppehornet

Roppehornet ligg 1km sydom Flø, vendt mot vesthavet. Tommy Skeide etablerte 3 ruter her i glanstida på ytre. https://www.klivrelaget.no/roppehornet-klatrefelt.

Klivrelaget har ønska nytt liv og nye ruter her – og no er vi i gong! Det er laga nye ruter (sjå under), og TS-rutene vert svakt justert. Det er laga snufeste på alle ruter (ikkje gul heilt tv) ca 25-30m opp. Midtruta til TS vert justert med 30m tl/snufester

Dei gule rutene er Tommy sine gamle.

Lilla / rosa – Tobias Hatløy, 25m, 6
Gul – TS, 4 tl, mix (1 & 2 bb, 3 & 4 nat), 6-, ?, ?, ?
Blå – TL, 25m, bb, 7 (ikkj leda)
Raud – TL, 25m, bb, 7-
Grøn – TL, 25m, bb, 6+ (Ikkje leda)
Gul, TS, 25m, bb, 6

Lagt inn i Klatreruter, uteklatring | Legg att eit innspel

Buldring på Flø -Varmt, vindstille og kjekt

Etter ei lengre periode med lite eller ingen klubbaktivitet starter vi og røre på oss igjen.
Kort tid i forvegen av denne turen bestemte vi oss for og reise til Flø i pinsehelga. Buldretur til Flø er nærmast vorte ein tradisjon, men i år vart tradisjon tru satt på prøve når vi ikkje kunne gjennomføre samlinga som planlagt, første helga i mai. Heldigvis har det vorte lettare og samle seg , noko som er svært gledelig for all klubbaktivitet.

På samlinga i helga var det lagt opp til buldrekonkurrane og grilling laurdag. Som eit ledd i at vi alltid prøver og forbedre oss, la vi opp til eit program i år slik at deltakerane hadde ei tid å forholde seg til ift. oppmøte.
Buldrekonkurransen starta kl. 13 og varte ut ettermiddagen. Her fekk deltakerane poeng for antall bulder, antall steiner besøkt og beste bildemotiv. Av alle som deltok vart det også delt ut 1+ poeng til den av dei som gikk det hardaste buldere. Premien var heder og ære, noko som ikkje skal undervurderast!
Vidare utover kvelden vart det grilling av pølser i brød som klubben hadde kjøpt inn i forkant til dei oppmøtte.
Takk til alle som møtte, det var kjekt!

Vi tek med oss godværet vidare og inviterer alle til og være med til Romdalen i juni. Vi reiser dit saman med KKÅ andre helga i juni. Klubben sponser hytter, teltplass og mat på Trollveggen Camping.
Håper vi sjåast der!Vinner av beste motiv, Thomas Riis.
Forran kamera ser vi Fred Ingar Somby
Sosialisering rundt grillbålet.
Foto: Fred Ingar Somby
Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Tur til Romsdalen

Utklipp frå arrangement på facebook, skreve av Klatreklubben Ålesund.

12.-14. juni arrangerer Klatreklubben Ålesund den årlige Romsdalssamlingen i samarbeid med Sunnmørsk Klatreklubb. Grunnet COVID-19-situasjonen er det i år bare 50 plasser på turen. Vi ber dere derfor vurdere om dere faktisk har tenkt å dra før dere trykker «deltar».

I Romsdalen er det mye klatring innen mange vanskegrader og stilarter. Flertaulengders naturlig sikra klatring: F.eks. Mongejura, Norafjell eller Hornaksla.
Sportsklatring: F.eks. Mjelvasteinen eller Slettafossen.
Buldring: F.eks. Skiri eller Fantebrauta.

Sikkerhet:
Husk at du selv er ansvarlig for egen sikkerhet og at du har med nødvendig utstyr. Tilpass klatringen etter evne og forhold. Klubben vil ikke arrangere turer. Dette må du stå for selv. Hvis du har behov for å rådføre deg med andre om planlegging av klatreturer, vil det naturligvis være erfarne klatrere fra klubben tilstede som mer enn gjerne bidrar med råd og tips.

Klatreførere:
Klatring i Romsdal:
https://www.nb.no/nbsok/nb/e5dbd03330e056f5c603f555411ae393

Romsdal Rock: http://romsdalrock.com/index.php/no/

Overnatting:
Vi bor i telt på Trollveggen Camping (http://www.trollveggen.com) og klubben dekker kostnaden med leie av teltplass.
Klubben har også leid to hytter, men husk at det i følge NKFs retningslinjer for covid-19 kun er de som er i nær omgangskrets som kan dele hytte.

Reise:
Folk er selv ansvarlig for transport. Husk at NKF i sine retningslinjer for covid-19 anbefaler felles kjøring kun i nær omgangskrets.

Mat:
Alle stiller med egen mat, men klubben sørger for varm grill både fredag og lørdag kveld!

Vær:
https://www.yr.no/sted/Norge/M%C3%B8re_og_Romsdal/Rauma/%C3%85ndalsnes_m%C3%A5lestasjon/?fbclid=IwAR1CJLGLe0p2t9qTiOJkxzjkmI7VRUiDMEWCuDznvVsavbuqcFymDMJDeY8

Vi håper dere har tid og lyst til å bli med!

Sydpillaren, Mongejura. Foto: Øystein Fløtre Dahl
Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Utviding av Saurefeltet.

Vi har no fått tillatelse frå grunneigarane på Saure til å utvide buldrefeltet. Feltet blei rekognisert saman med grunneigar og representantar frå klubben idag. Det er pr. idag to stk etablerte steinar på Saure, utvidinga av feltet vil gi tilgong på eit hopetall av nye steinar. Der mesteparten held høg kvalitet, og gir grunnlag for buldring i alle vanskegradar. Området som er åpna for utviding går frå steinmuren ved dei to allereie etablerte steinane ved nedste Saure, og fylgjer området opp til gjerdet.

I tillatelsen innebær det: skoging: Her er det viktig å skoge ansvarleg, og plassere kvisthaugane fint ved siden av steinen. En kvisthaug pr. stein. Unngå unødvendig skoging. Pussing av stein: Puss fram so mykje av steinen som mulig. Ein fin tanke er att no når vi har so monge steinar å velge i, unngå å «press» fram for monge bulder på ein stein. Prøv so godt det let seg gjere å følge dei naturlige linjene i steinen. Det er sjølvsagt fritt fram om man vil pusse fram dei hardaste buldera, men so monge bulder som mogleg på nybyrjar nivå er ønskelig. Her er mykje å pusse fram i alle vanskegrader! Rapportering: Ved etablering av nye bulder ynskjer vi: Eit representativt bilete av steinen med linja tekna inn, navn på linja, vanskegrad og namn på førstebestigar. Dette kan sendast på klubbmail merka «saure».

Tysdag 2.juni blir det arrangert fellesdugnad i regi av SKK. Dette blir ein dugnad for fleire av felta på Sunnmøre bl.a Saure, Eikrem og Aurstad. Om du ynskjer å ta turen er det greit å ha med: børste (stål og vanleg), motorsag, samt verneutstyr! spader og evt hakke kan og være greit, crashpad og klatresko. Vi vil og, so godt det let seg gjere annonsere dugnadar på sosiale media.

NB! Det er begrensa parkering på Saure. Parkeringa er lokalisert ved dyrkamarka ved nedste garden på Saure. Om du kjem utanom dugnad bør ein forhøre seg med gardseigar for parkering. Ein skal ikkje benytte denne parkeringa under slåtten.

Vedlagt er eit bilete av ein av steinane som blei pussa på idag. 2 bulder er no etablert på den. «Linedance» 6B og «No BS» 6A. Foto: Sindre Dimmen.
Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel