Buldrebord!

Her finn du skjemaet du skal bruke til buldrebordet!

Fyll ut skjemaet, scan/fotografer og send det til
kontakt@sunnmorsk-klatreklubb.no innan klokka 12.00
laurdag 12. desember.
VIKTIG: Hugs å merke emnet til e-posten med “Deltakar buldrebord”!

Hugs å følge smittevernsreglane!

Kos dykk! 🙂

Problema ventar på deg!


Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Ledig stilling: Driftskoordinator 50%

Sunnmørsk Klatreklubb søkjer no etter driftskoordinator i 50% fast stilling.

Din viktigaste eigenskap er evna til å formidle klatreglede og bygge klubbmiljøet vidare. Du bryr deg om folk, og ønskjer å bidra til at andre får ei betre klatreoppleving. Du gir ekstra av deg sjølv for at andre skal nå sine mål. Du er motiverande og positiv. Alle skal ha lyst å klatre i «din» klatreklubb, fordi du klarar å utvikle eit miljø som har fokus på utvikling, trening og trivsel gjennom aktivitetar og initiativ som du er ansvarleg for.

Sunnmørsk Klatreklubb driftar to heilt moderne klatresenter; eitt i Ørsta og eitt i Volda med både tauklatring og buldring, både for medlemer og med publikumsope. I tillegg utviklar vi og vedlikeheld utandørs klatrefelt, klatreførarar og har utstrakt kursverksemd. Vi søkjer ein person som kan avlaste styret og andre frivillige med koordinering og administrering av klubben sin aktivitet.

Arbeidsoppgåver:

 • Kommunikasjonsarbeid mot medlemer og publikum
 • Utvikle klubben til beste for medlemene
 • Delta i samarbeid mellom klatreklubbane på Nordvestlandet
 • Planlegge, koordinere og gjennomføre klubben sinearrangement, kurs og møter
 • Drift av klatrehallane i Ørsta og Volda
 • Styrearbeid, budsjettansvar og driftsansvar

Ønska kvalifikasjonar:

 • Kunnskap om klatring er ein fordel
 • Noko økonomikunnskap
 • Erfaring frå leiing og/eller leiingutdanna
 • Erfaring frå service og/eller varehandel
 • Erfaring frå drift av liknande senter
 • Evne til å kommunisere på norsk og engelsk, munnleg og skriftleg

Om arbeidsgjevaren:
Sunnmørsk Klatreklubb er ein av dei største klatreklubbane i landet med over 600 aktive medlemer med to moderne klatresenter og kanskje landets flottaste naturlege leikegrind i Sunnmørsalpane rundt oss.
SKK tek mål av seg å vere den beste klubben for alle typar klatrarar; både spiss og breidde, inne og ute, sport, trad eller buldring.

Søknad med CV sendast til pilskogv@gmail.com innan 31.12.20
Spørsmål kan rettast til nestleiar Veronica Pilskog tlf 454 64 610.

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Opning av klatrehallen i Volda!

Opning av SKK Klatrehallen i Volda i Volda Campus Sparebank 1 Arena:

Jula kjem tidleg i år for Sunnmørsk Klatreklubb sine medlemmar! Vi avsluttar Buldrebordet med ei heilt spesiell julegåve:

 12. desember opnar vi vår nye klatrehall i Volda. Det vert i første omgong opna kun for medlemmar av SKK. Eksisterande nøkkelkort kan også brukast i Volda.

 • Opningstider 06-23. Tysdagar stengt.
 •  Vi opnar for drop-in klatring for ikkje-medlemer i januar, men kjem tilbake rett over nyttår med opningsdatoen.
 • For nye klatrarar tilbyr vi to 2-dagars brattkortkurs:
  • 11./13. januar og 12./14. januar kl 16:30-22:30.

Om klatrehallen i Volda:

 • Hallen har ein klatrevegg på 10 meter, og buldreområde fordelt på 2 etasjer.
 • Det vil vere eit maks antal på 30 stk i hallen til ei kvar tid, og alle medlemmar er sjølve ansvarlege for å sette seg inn i og følge gjeldande smittevernsrutiner
 • For dei som har betalt treningsavgift for klatring i Ørstahallen vil denne gjelde for klatring i VCA også.»Medlemskap i Sunnmørsk Klatreklubb:
 • Kostnad for medlemskap 2021 (følgjer kalendaråret):
  • Familie
   • Heilår: 6100,-
   • Halvår: 3700,-
  • Voksen
   • Heilår: 2900,-
   • Halvår: 1750,-
  • Student
   • Heilår 2400,-
   • Halvår 1450,-
  • Barn (u/18 år)
   • Heilår: 1500,-
   • Halvår: 900,-
  • I prisar for vaksne, born og studentar kjem det eit tillegg på 200,- for SKK medlemskap. Denne prisen er inkludert i familiemedlemskap

-Styret

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Veke 49 – Redusert tilgang til klatrehallen + dugnad

Årets buldrebord nærmar seg, og i den sammenheng skrur vi om tauveggen og buldreområdet.

Grunna dette og att rutene er til konkurranse, blir ikkje det ikkje tilgjengelig for klatring/buldring før konkurranse start på laurdag.

Det vert heller ikkje opent for drop in tirsdag eller torsdag!

Tauvegg vert utilgjengeleg man til lør.
Buldreområdet vert utilgjengeleg tirs til lør.

Kursvegg og treningsområdet oppe blir tilgjengelig som vanleg.

Vi oppmodar alle som kan om å delta på dugnad tirsdag 01.12 frå klokka 17:00 og utover! Her kan en blant anna få hjelpe til med å pakke opp splitter nye klatretak!

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Buldrebord 05-12 desember!

Sunnmørsk klatreklubb arrangerar buldrebord 05 – 12 desember!

Grunna Covid19 vert årets buldrebord spreidd utover fleire dagar. Dette er for å unngå å samle for mykje folk på samtidig, og slik får fleire sjansen til å vere med!

BULDREBORD:

Stad: Klatrehallen i Ørsta

Bruk ei veke til å klatre saman med dine venner, målet er å samle so mange poeng som mogleg. Ein fyller inn poeng ved hjelp av eit google docs dokument, link til dette kjem når buldrebordet startar.

Reglar:

 • Flash = 3 poeng
 • 2 forsøk = 2 poeng
 • 3 forsøk eller meir = 1 poeng
 • Tauruter må gåast på led.
 • Begge hender på topptak, dette gjeld både tauruter og bulder.

Det vert 3 ulike klasser:

 • Dame
 • Herre
 • Junior

Buldrebordet avsluttast med premieutdeling laurdag 12.desember!

Under buldrebordet gjeld smittevernsreglane vi har fastsatt for klatrehallen. Dei viktigaste punkta er:

 • Hald 1 meters avstand til andre
 • Utfør hyppig handvask/handdesinfeskjon
 • Ikkje møt til klatring dersom du har symptom på forkjølelse eller har vore i nærkontakt med nokon med mistenkt/påvist covid19.
 • Alle medlemmar skal gjere seg kjent med gjeldande smittevernsreglar, dersom det er for mange til stades i hallen samtidig, må ein vente til det vert ledig plass.


Lykke til!

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel