Blåfjell – oppdatering

Blåfjell / Hide. F T Skeide

Lang har fått 2.tl gjennom overhenget.
Varm november har fått snufeste i toppen.
Postmannen er pt demontert i starten pga farlege fjell.
Hi sidå er ny rute heilt bortmed tunnelen bak storeflaket.

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Games climbers play

Det har vore mange forsøk på fange klatringa sitt vesen og karakter med ord, men dei fleste vert ganske kleine. Om klatring på ulike arenaer, ulike former for klatring og tilhøyrande verdiar, er det skrive ein del forstandig. Så pass mykje at vi no har eit rimeleg godt tak på 3 sider ved klatring: arena, stil og etikk. Den vi kan takke mest for denne avklaringa, er Lito Tejada Flores med sin artikkel ‘Games climbers play’ i Ascent ‘67. Den er no på trykk i R&I.

https://rockandice.com/features/games-climbers-play-ascent/

Diskusjon om stil. Frå boka ‘Games climbers play’, K Wilson ‘78, teikning S Anderson

Her er ein liten teaser:

Within our new framework we can now clear up certain misconceptions about climbing ethics. Ethical climbing merely means respecting the set of rules of the climbing-game that one is playing. Conversely, unethical climbing occurs when a climber attempts to use a set of rules appropriate to a game higher up on the scale than the one he is actually playing (i.e., a less restrictive set of rules). Applying this idea to the bolt controversy that has animated ethical discussions among climbers for the last several years, we can see that there is nothing unethical about bolts per se; it is merely that their use is prohibited by the rules of certain climbing- games and not by others. In certain games the question becomes meaningless for, as Bonatti points out, on a major mixed face no amount of bolts can guarantee success, whereas an excessive number will ensure defeat through lack of time.

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Minne over Iver Gjelstenli

Min gode ven og klatrekompis gjennom mange 10-år, Iver Gjelstenli, gjekk ut av tida 24.6.20. Her kjem oversikt over nokre hendingar i Iver sitt klatreliv, og nokre tankar om Iver sitt bidrag til norsk klatrekultur.

Berner Oberland ‘10. Foto K Sørensen

Iver gjekk bre- og klatrekurs i regi av DNT og vart raskt ein del av klatremiljøet i Molde når han flytta dit tidleg ‘70-tal. 

Romsdalsklatrarane var ein mangslungen gjeng. Nokre veteranar frå Randers-Heen tida klatra enno. Oskar Mork var inspirert av arbeidarklasseklatrarane frå Peak District. Lars Stendal kom sentralt frå Tindegruppa NTH. Så var der nokre tenåringrar frå ‘Nes som saug til seg alt som nytt var! Denne mixen – og stor toleranse – var ein kreativ smeltedigel som førte til mykje klatreglede! Eg kom til Molde i ‘78, tok kontakt med Iver og vart virvla inn i både klatring og kvardagsliv.

‘75 – ‘85 er nok gullalderen for tradklatring i Julsundet. Det kuliminerte med at eg og Iver laga første Julsundføraren. Mykje tidkrevande pirkearbeid å lage førar den gongen. For meg vart det første og siste bok. Men for Iver var dette starten på eit litterært virke; bøker, artiklar og reportasjar.

Ein annan arena rundt ‘80 var Klauva. Iver og Hans Christian Doseth var pådrivarar her. Mange år seinare vart Iver (og eg) involvert i ei hending med høg mediadekning der. Okkensom; på Klauva var Iver på heimebane!

Dei unge på ‘Nes herja rundt på Mjelva, Norafjell, Hornaksla, Trollveggen og Mongejura desse åra. Her var Iver ingen pådrivar, men hjarteleg til stades og ofte invitert.

Iver sine alpine ambisjonar vert kraftig korrigert når det viser seg han ikkje tåler dei store høgder så godt. Han var med til Trango i ‘84 for å gå ei lettare rute med Ragnhild Amundsen og Håvard Nesheim. Dei må avbryte når Iver vert dårleg. Vel heime får dei vite at Hans Chr og Finn Dæhli kjem til topps, men forulykkar på veg ned. Eit knusande tap.

Iver held fram med is- og vinterklatring i heimefjella. Det er særleg i Eresfjord han er aktiv i lag med Bjørn M Øverås, men også rundt Molde.

Det er etter ein tur til Berner Oberland i ‘87 Iver finn den type klatring som skal definere han som klatrar meir enn noko anna: klatring ‘innenfor den menneskelige yteevne’ på lange sva med gode sikringar. Heile nordsida av Eresfjord frå Utkleiva til småbåthamna er Iverland!

Ein annan arena Iver har vore med å sette på klatrekartet, er Molladalen. Vi var der eit utal gongar mellom ‘80 og ‘10, og kvar gong vart det nye ruter. Pinsa ‘84 vil alltid stå fram i eit spesielt lys. Veret var strålande – vi hadde lokka med oss Arne og Bodil Heen, Hans Chr, Ragnhild med fleire. 3 nye stjerneruter på 3 dagar: ‘Smørballa’, ‘Mohns pinakkel S’, ‘Randerspillaren S’.

Smørballa ‘84. Foto TL

Ein siste viktig arena for Iver var dei store ørkenane. Eg er enno litt usikker på kvar dette starta. Axel Jensen ‘Ikaros’ er ganske sikkert ein inspirasjon, likeeins ‘Til topps i Sahara’ (Halvorsen B). Mulig at ørken vart erstatning for dei høge toppane han ikkje kunne nå? Det vart fleire turar til aHoggar i Algerie, Wadi Rum, Sinai og Marokko. I ørkenen må ein vise tolmod, og det er lett å stille store spørsmål!

Vel – dette var mannen sine gjerningar. Om mannen sjøl vil eg seie dette: vitelysten, raus, ustoppeleg og til stades. Ein sann opplysningstidsmann som sette sivilisert ordskifte og personleg integritet høgt. Han var lite imponert over korleis klatrarar oppfører seg på når det kjem til konflikt, men han slutta aldri å invitere til dialog og kome med konstruktive forslag til løysing.

Julsundet ‘20. Foto S Kringstad

Egoistisk? Sjølsagt! Ein får ikkje til så mykje utan å vere det. Men ikkje verre enn han fekk 7 barn med same dame, og at desse står samla tilbake og kjenner tomromet der Iver var. 

Fred over Iver sitt minne!

Lagt inn i Ymse | 1 innspel

Roppehornet

Roppehornet ligg 1km sydom Flø, vendt mot vesthavet. Tommy Skeide etablerte 3 ruter her i glanstida på ytre. https://www.klivrelaget.no/roppehornet-klatrefelt.

Klivrelaget har ønska nytt liv og nye ruter her – og no er vi i gong! Det er laga nye ruter (sjå under), og TS-rutene vert svakt justert. Det er laga snufeste på alle ruter (ikkje gul heilt tv) ca 25-30m opp. Midtruta til TS vert justert med 30m tl/snufester

Dei gule rutene er Tommy sine gamle.

Lilla / rosa – Tobias Hatløy, 25m, 6
Gul – TS, 4 tl, mix (1 & 2 bb, 3 & 4 nat), 6-, ?, ?, ?
Blå – TL, 25m, bb, 7
Raud – TL, 25m, bb, 7-
Grøn – TL, 25m, bb, 6+
Gul, TS, 25m, bb, 6

Lagt inn i Klatreruter, uteklatring | Legg att eit innspel

Buldring på Flø -Varmt, vindstille og kjekt

Etter ei lengre periode med lite eller ingen klubbaktivitet starter vi og røre på oss igjen.
Kort tid i forvegen av denne turen bestemte vi oss for og reise til Flø i pinsehelga. Buldretur til Flø er nærmast vorte ein tradisjon, men i år vart tradisjon tru satt på prøve når vi ikkje kunne gjennomføre samlinga som planlagt, første helga i mai. Heldigvis har det vorte lettare og samle seg , noko som er svært gledelig for all klubbaktivitet.

På samlinga i helga var det lagt opp til buldrekonkurrane og grilling laurdag. Som eit ledd i at vi alltid prøver og forbedre oss, la vi opp til eit program i år slik at deltakerane hadde ei tid å forholde seg til ift. oppmøte.
Buldrekonkurransen starta kl. 13 og varte ut ettermiddagen. Her fekk deltakerane poeng for antall bulder, antall steiner besøkt og beste bildemotiv. Av alle som deltok vart det også delt ut 1+ poeng til den av dei som gikk det hardaste buldere. Premien var heder og ære, noko som ikkje skal undervurderast!
Vidare utover kvelden vart det grilling av pølser i brød som klubben hadde kjøpt inn i forkant til dei oppmøtte.
Takk til alle som møtte, det var kjekt!

Vi tek med oss godværet vidare og inviterer alle til og være med til Romdalen i juni. Vi reiser dit saman med KKÅ andre helga i juni. Klubben sponser hytter, teltplass og mat på Trollveggen Camping.
Håper vi sjåast der!Vinner av beste motiv, Thomas Riis.
Forran kamera ser vi Fred Ingar Somby
Sosialisering rundt grillbålet.
Foto: Fred Ingar Somby
Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel